HASTANEMİZDE HASTA HAKLARI VE KALİTE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ
22 Haziran 2022

KHADT1.jpg
HASTANEMİZDE HASTA HAKLARI VE KALİTE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ


   Hastanemizde Hasta Hakları ve Kalite değerlendirme toplantıları, düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Hastane Başhekimi Uzm.Dr. İlyas Sarı Başkanlığında, hastane yönetim ekibi ve birim sorumlularının katılımıyla düzenlenen toplantıda; Kalite kriterleri kapsamında tespit edilen eksiklikler ile ilgili iyileştirme faaliyetleri başlatıldı. Ayrıca Hasta Hakları Birimine yapılan dilek, öneri ve şikâyetler değerlendirilerek, çözümleyici kararlar alındı.

   Yapılan Hasta Hakları ve Kalite değerlendirme toplantısı sonunda, tüm yöneticilerin görüş ve önerileri alındıktan sonra toplantı sona erdi.