Kalite Yönetim Politikası
06 Ekim 2023

Kalite Politikası

  • Eğitim programlarının periyodik olarak standartlaştırma,
  • Çalışanların eksik gördükleri kendi isteklerine göre eğitim hazırlama,
  • Her koşulda hasta ve çalışanların memnuniyetini gözetme,
  • Tıbbi literatürde, kanıta dayalı tıbbi uygulamaları geri dönüşümünde ölçme ve değerlendirmeleri paylaşarak misyonumuza ulaşmaktır.

Temel Değerlerimiz:
Tüm yönetici ve çalışanlarımız ile;

  • Şeffaf, dürüst,
  • Sonuçlarına güvenilir,
  • Etik kurallara uyarak bilimsel çalışan,
  • Değerlerini yaşayan ve yaşatan bir ekip olmaktır.