GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
24 Temmuz 2023

GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

  Hastanemizde bulunan Genel Yoğun Bakım Ünitesi toplamda 55 yatak kapasitesiyle tescilli ve 55 yatağı aktif olarak 10 anestezi uzmanı, 91 hemşire, 3 veri giriş, 14 temizlik personeli ve 12 klinik destek personeli ile hizmet vermektedir. Genel Yoğun Bakım Ünitesi 2. basamak ve 3. basamak yoğun bakım ünitesi olmak üzere 2 düzeyden oluşmaktadır.

  
  2. Basamak: S
eviyesine uygun hastaların yatırıldığı, Göğüs ve Dâhiliye Uzman Hekimlerinin kontrolünde  takip ve tedavilerin verildiği 2. basamak yoğun bakım ünitesi, 19 yatak kapasitesiyle tescilli ile hastalarımıza hizmet vermektedir.


    3. Basamak: S
eviyesine uygun hastaların yatırıldığı, Anestezi Uzman Hekiminin ve hemodiyafiltrasyon ihtiyacı olan hastaların takip ve tedavilerinin yapıldığı 3. basamak yoğun bakım ünitesi 36 yatak kapasitesiyle tescilli ile hastalarımıza hizmet vermektedir.


  • IMG_0102.JPG
  • IMG_0101.JPG
  • IMG_0095.JPG
  • IMG_0092.JPG
  • IMG_0054.JPG