Dava Takip Birimi
13 Ekim 2023

Bölümün fiziki yapısı: Hastanemiz Poliklinikler zemin katta bulunan dava takip biriminin tek odadan oluşan ofisi bulunmaktadır.

Bölümün Faaliyetleri: Kuruma yapılan iş alımlarının sözleşme, şartnamelerini biriminde arşivler. Sözleşme, şartname maddeleri gereği çalıştırılan firma personellerine ait özlük dosyası oluşturur, çalışanın işe giriş kayıtlarındaki değişiklikler ve izin, sağlık raporu, tutanak, savunma vb. kayıtlarına istinaden özlük dosyalarını güncel tutar. Çalıştırılan firma personellerinin aylık hakediş evraklarında bulunan; imzalı maaş bordroları, ödeme dekontları, SGK ödemeleri, çalışma listeleri, puantaj vb. diğer kesintiler bilgilerini biriminde arşivler. Çalıştırılan firma personellerinin istifa ile işten ayrılışları, işten çıkarılmaları ve sözleşme bitişine istinaden işten ayrılmaları sonrası özlük dosyalarını biriminde arşivler. Sağlık Müdürlükleri, Hukuk Birimleri, Mahkemeler vb. tarafından gönderilen dava, icra, rücu belge, bilgi isteme maksatlı evraklara istinaden sözleşme, şartname, firma ve çalışan ile alakalı tüm belge bilgileri hazırlar, yazışmalarını yapar ve gönderir. Gelen, giden evrak kaydı yapar ve biriminde arşivler