Çevre Yönetim Birimi
13 Ekim 2023

Bölümün fiziki yapısı: Hastanemiz Yataklı servisler 7.katta bulunan Çevre Yönetim birimi tek odadan oluşan bir ofis de yer almaktadır.

Bölümün Faaliyetleri:
1.Atıkların kaynağında ayrıştırılarak taşınması, depolanması ve bertaraf tesisine gönderilmesini sağlar.
2.Su depolarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini yaptır.
3.Sulardan numune alarak analize gönderme işlemlerini gerçekleştir.
4.Hastane kantininin denetlenmesini sağlar
5.Atık yönetimi konularında personel eğitimini yapar
6.Tehlikeli Madde Danışmanlık Firmasına rehberlik eder
7.Çevre konusunda kurumun uyması gereken kriterleri takip ederek gerekli izin ve muafiyet belgelerinin alınmasını sağlar.
8.Başıboş Sokak hayvanlarının kurumun faaliyet sahasında insan ve çevre sağlığına zarar vermemesi için Belediye ile gerekli yazışmaları yapar ve koordinasyonu sağlar.