Misyon & Vizyon
05 Eylül 2019

MİSYONUMUZ, VİZYONUMUZ VE TEMEL DEĞERLERİMİZ

MİSYONUMUZ;
Hastalığı teşhisi tedavisinde ve hastane yönetiminde evrensel bilgiyi son teknolojik yenilikleri kullanan, uluslararası standartları ve meslek
ahlakını benimseyen, hastayla birlikte hasta yakınlarının memnuniyetini önemseyen, hastanın haklarının da takipçisi öncü uygulamalarla bölgesinde
her zaman ‘’referans’’ bir hastane olmak ve bu özelliği devam ettirmektir.

VİZYONUMUZ;
Her açıdan önemli olan bölgemizdeki kişi sağlığını fiziksel ve ruhsal açıdan tehdit edebilecek bütün problemlere ilk anda müdahale ederek,
yetki ve donanımlı personeliyle tedavinin bütün süreçlerinde azami derecede etkin olmak. Oluşturduğu potansiyel bakımından da bölgede güven
unsuru olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ;
Tüm Yönetici ve çalışanlarımız ile,
- Şeffaf, dürüst,
- Sonuçlarına güvenilir,
- Etik kurallara uyarak bilimsel çalışan,
- İnsana ve emeğe saygılı,
- Güvenilirlik,
- Bilime ve akla dayalı davranmak,
- Çalışkanlık,
- Ekip olma bilinci, takım ruhu,
- Profesyonellik,
- Yeniliklere açıklık,
- Duyarlılık,
- Değerlerini yaşayan ve yaşatan bir ekip olmak