Basın - İletişim ve Tanıtım Birimi
28 Haziran 2024

BASIN – İLETİŞİM VE TANITIM BİRİMİ

  Gebze Fatih Devlet Hastanesi tarafından sunulan nitelikli hizmet ve iyi uygulamaların elektronik iletişim araçlarıyla, basılı ve elektronik iletişim araçlarıyla  ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtılması ve duyurulması konularında çalışmalar yapılması, sağlık tesisinin medya, iletişim faaliyetlerinin takip edilmesi sunulan sağlık hizmetlerinin tanıtımı hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunur.

    Görevleri:

1.    Sağlık tesisisin medya, iletişim ve tanıtımı ile ilgili tüm faaliyetleri bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli planlamak ve yürütülmesini sağlamak

2.    İletişim, tanıtım ve medya ilişkileri konusunda sağlık tesisi yöneticilerine danışmanlık yapmak,

3.    Medyada (yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında) yer alan sağlık tesisi ile ilişkili haber, yorum ve eleştirileri izlemek, iletişim sürecini takip etmek ve koordine etmek,

4.    Sağlık tesisi ile ilgili cevap, düzeltme hakkı ve hukuki süreç gerektiren durumlarda bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü idari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışmak

5.    Sağlık tesisinin, ihtiyaç halinde ise bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğünün  etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf, kamera çekimi, kurgu grafik tasarım işlemlerini yapmak ve bunları arşivlemek,

6.    Sağlık tesisinin sosyal medya hesaplarını Bakanlığın kurumsal temel ilke ve prensipleri çerçevesinde güncel olarak yönetmek

7.    Basın haberleri, basın bültenleri ve basın duyurularını hazırlamak ve yayınlanması maksadıyla bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli medya kuruluşlarına göndermek ve bu çalışmaları Bakanlık haber havuzuna dâhil ederek süreci takip etmek, konuya ilişkin arşiv çalışmalarını yapmak

8.    Medya tarafından resmi yazı ile talep edilen uzman görüşü, özel röportaj, bilgi verme, haber ve çekim taleplerinin yetkililerin izni dahilinde karşılanmasını sağlamak

9.    Sağlık tesisi içerisinde yetkililerin izni ile yapılacak her türlü kamera ve fotoğraf çekimi ve haber yapımını koordine etmek ve süreci yönetmek

10.  Sağlık tesisinin İnternet sayfası içerik tasarımı ve güncellenmesi ile manşet haberlerinin girişini sağlamak ve bu konularda Bakanlığın ilgili birimleri ile koordineli çalışmak

11.  Sağlık tesisinin kurumsal tanıtımının en iyi şekilde yapılmasına ilişkin, ulusal ve uluslararası alanda kurum ve kuruluşların ilgili birimleri ile koordineli çalışmalar yürütmek

12.  Sağlık tesisinin Bakanlığımız sağlık turizmi politikalarına uyun olarak ulusal ve uluslararası tanıtımını sağlamak ve kitle iletişim araçlarıyla yürütülmesini koordine etmek

13.  Sağlık tesisinin tanıtıcı; yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medya çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,

14.  Sağlık tesisinin iletişim ve tanıtımı ile ilgili Bakanlık, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekim tarafından  verilen diğer görevleri yürütmek

15.  Görevlerini İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile koordineli olarak ve işbirliği içerisinde yürütmektir.

Sorumlu Yönetici – Başhekim:  Uzm. Dr. İlyas SARI

Birim Sorumlusu – Çalışan Personel: Serhat ÖNCÜ

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Basın İletişim Telefon: 0262 – 644 14 60