Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
28 Şubat 2022

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ ACİL SERVİS İÇERİSİNDE SAĞ KORİDOR'DA YER ALMAKTADIR.

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

   06.04.2011 Tarih ve 27897 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ve 14.05.2012 Tarih ve 2012 / 23 Sayılı “Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Genelge” uyarınca;  hastanemiz sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesini, çalışan güvenliğinin ve motivasyonunun  en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığının arttırılmasını hedefleyen, kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla hastanemiz bünyesinde “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.

BEYAZ KOD NEDİR?

   Sağlık Bakanlığının kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında  gerçekleşen şiddet olaylarının izlenmesi, gereken müdahalenin yapılması  ile olayın takip edilmesi, adli mercilere iletilmesi, beraberinde; gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü  tedbirlerin  alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

BEYAZ KOD (1111)  UYGULAMASI VE BİLDİRİM SÜRECİ 

   Şiddete maruz kalınması ya da olasılığının oluşması durumunda 1111 nolu telefon aranarak beyaz kod süreci başlatılır.

   Görevli müdahale ekipleri en kısa sürede olay yerine ulaşması sağlanır. Olaya sebebiyet veren kişi / kişiler olay yerinden uzaklaştırılır. Gerekli durumlarda hastane polisine veya 155 aranarak en yakın (bağlı bulunulan polis merkezine) haber verilir.

 
Şiddete maruz kalan sağlık çalışanının izleyeceği yol;

1- Herhangi bir şiddet olayı gerçekleşti ise Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine ve/veya Beyaz kod uygulamasından sorumlu başhekim yardımcısına, mesai saatleri dışında ise nöbetçi klinik şefine bilgi verebilir.

2- Fiili veya sözel şiddete maruz kalan sağlık çalışanı kişisel olarak da Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 7/ 24 kesintisiz hizmet veren “113” no’lu Beyaz Kod Çağrı Merkezini  arayarak veya  www.beyazkod.saglik.gov.tr adresinden şiddet başvuru formu oluşturarak bildirim yapılabilir. 

3-Böyle bir durumla karşılaşan personel ‘’ olay bildirim formu’’ doldurarak Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine bildirir.

MEVZUAT ve KANUN ;

  1. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
  2. İçişleri Bakanlığının 2012/22 Sayılı Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçların Soruşturulması Genelgesi
  3. Sağlık Bakanlığının 2012/23 Sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi
  4. Sağlık Bakanlığının 2016/3 Sayılı Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması Genelgesi
  5. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
  6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
  7. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

 

SIK SORULAN SORULAR:

1.Polise ifade vermem/ Emniyete gitmem şart mı?

   Haklarınızın korunması ve faillerin cezalandırılması, adli mercilerin yetki ve görevi kapsamındadır. Bu nedenle, mümkünse hemen en yakındaki karakola bizzat başvurarak ya da aciliyet teşkil bir durum var ise, derhal bulunduğunuz yere polis çağırarak söz konusu adli süreci başlatmanız gerekmektedir.

2.Polise/ Emniyete ifade vermek istedim fakat ifade alınmıyor?

   Kamu sağlık kuruluşunda görev yapan bir personelin, görevi esnasında maruz kalacağı bir şiddet, 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nın 131. maddesinde yer alan açık hüküm gereği, şikâyete tabi değildir. Yani bu durumda kolluk, siz şikâyetçi olmasanız da resen olaya el koymalı ve gerekli ön soruşturmayı derhal başlatmalıdır. Aksi durumda kolluk personeli açısından görevi ihmal suçu oluşacaktır.

3.Hukuki yardım sürecinde şiddete maruz kalan çalışandan herhangi bir ücret talep ediliyor mu?

   Hukukî yardım görevi Kanunla verildiğinden, bu görev de bir kamu görevidir. Dolayısıyla hukukî yardım kapsamında yapılan yol/ulaşım giderlerinin görevli personele ödenmesinde 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre hareket edilecektir.

   Ceza davalarında yargılama giderleri beraat hâlinde Devlet; mahkûmiyet hâlinde hükümlü tarafından karşılandığından, mağdur sıfatıyla davaya katılan bakımından herhangi bir yargılama gideri oluşmamaktadır. Dolayısıyla kendisine hukuki yardım yapılan personelden, bu yardım sebebiyle herhangi bir mahkeme masrafı talep edilmeyecektir.

4.Beyaz koda başvuru yaptım ancak şikayetçi değilim.

   Beyaz kod kapsamında işlenen suçlar genel itibariyle takibi şikâyete bağlı olmayan, başka bir ifade ile siz şikâyetçi olmasanız dahi adli mercilerce kendiliğinden soruşturulan suçlardır. Bu tür suçtan haberdar olan yöneticinin, suçu adli mercilere intikal ettirmesi yasal bir zorunluluktur.     Bu nedenle şikayetçi olmasanız dahi hadise adli mercilere intikal ettirilecektir. Ancak şikayetçi olmamanızdan dolayı tarafınıza hukuki yardım verilmeyecektir.

5.Beyaz koda başvuru yaptım ancak adli süreç devam ederken şikayetimden vazgeçtim.

   Yukarıda da izah edildiği üzere bu durumda da tarafınıza verilen hukuki yardım son bulacaktır. Ancak bu tür suçlar takibi kendiliğinden yapılan suçlar olduğundan dolayı yargılama devam edecektir.


HİZMETTEN ÇEKİLME 

   Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir. Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilir. Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verir. Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleri ile birlikte alır. Yetkili yönetici; hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumu sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin aksatılmamasına itina gösterilecektir.

  • Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
  • Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu - Psikolog Mustafa DUMAN

DAHİLİ TELEFON:2237

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK BİRİMİ:  0(262) 300 64 87