Disiplin İşlemleri Birimi
13 Ekim 2023

Bölümün fiziki yapısı: Hastanemiz Poliklinikler 4.Katta bulunan Disiplin İşlemleri Biriminin tek odadan oluşan ofisi bulunmaktadır.

Bölümün Faaliyetleri: Disiplin İşlemleri Birimi;
Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak. Hastane Başhekimliğine iletilen konularla ilgili ; inceleme, soruşturma, ön inceleme yaptırmak, işleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak ve sonucundan ilgililere bilgi vermek. Haklarında Türk Ceza Kanunu uyarınca tahkikat yürütülen personele ilişkin işlemleri koordine etmek. 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. İdari yargı mercilerince disiplin cezalarına ilişkin verilen kararları uygulamak. İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak. Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak. Hastane yönetimi tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.