Patoloji
31 Temmuz 2023

ELİF YAMUÇ.jpgRAMAZAN GEYYAS.jpgDUYGU KÖSEMETİN DÖVER.jpg

      PATOLOJİ BİRİMİ

    Laboratuvarımızın amacı; en kısa sürede, en güvenilir tanıyı koymak ve uluslararası standartlara uygun olarak rapor etmektir. Laboratuvarımız, gelen dokuların incelendiği makroskopi, teknik işlemlerin yapıldığı rutin histoloji, hücresel düzeyde incelemenin yapıldığı sitopatoloji, gereksinim duyulan durumlarda uygulanan özel histokimya ve standardize edilmiş cihaz aracılığı ile yapılan immünhistokimya boyalarının yapıldığı bölümler ile arşiv ve mikroskopi odalarından oluşmaktadır. Hastaya ait ıslak imzalı rapor örnekleri, parafin bloklar ve preparatlar uygun süre ve ortamda saklanmaktadır. Hastaya ait arşivde saklanan örnekler istemesi durumunda imza karşılığında hastaya teslim edilmektedir. 

 

      PATOLOJİ VE YÖNTEMLERİMİZ

     Patoloji, hastalıklara tanı koymakla uğraşan bir tıp dalıdır. Bu dalda uzmanlaşan hekim “patolog” ünvanını alır. Patoloji, eski yunanca hastalık anlamındaki ‘pathos’ teriminden türetilmiştir ve hastalıkların bilimsel yöntemlerle incelenmesi anlamında kullanılır. Daha geniş anlamıyla patoloji, hastalıklara yol açan nedenleri, bunların doku ve organları etkileme biçimlerini, hastalıklı doku ve organların özellikle morfolojik (biçimsel, görüntüsel) özelliklerini inceler. Bu anlamda patoloji, tıbbın temelini oluşturur. Patoloji , organ ve dokuların oldukları gibi veya birtakım işlemlerden geçirildikten sonra görünüşleri bakımından değerlendirilmelerine dayanmaktadır. İnceleme çıplak gözle, ışık mikroskopuyla, elektron mikroskopuyla veya başka şekillerde yapılsa da değerlendirme görünüşlere dayanır; morfolojiktir. 

      Tanı: Patologdan en çok beklenen, hastalıklı olduğu düşünülen doku ve organları inceleyerek hastaya belli bir hastalık tanısı koyması veya konulmuş olan bir tanının doğruluğunu değerlendirmesidir. Doku ve organlar vücuttan değişik biçimlerde alınır ve patoloğun incelemesine sunulurlar.

    Tedavi: Patolog, koyduğu tanıyla tedavinin biçimini belirleyebilir.(Örnek: Lenf düğümü biyopsisinde tüberküloz tanısı anti tüberküloz ilaçların, lenfoma tanısı ise antineoplastik ilaçların kullanılacağını belirler). Gittikçe daha yaygınlaşan bir diğer işlev ise, dokuda tedavinin yol açtığı değişikliklerin incelenmesiyle tedavinin etkinlik derecesinin belirlenmesidir. Bu uygulama, hastalığın gidişi konusunda tahmin yapmaya da olanak verir.

      Tarama: Görülme sıklığı yüksek olan hastalıkların belirgin bozukluklara yol açmadan saptanabilmesi için, risk altındaki kişilerin olabildiğince kolay ve ucuz yollarla incelenmesi anlamında kullanılır.

     Otopsi: Tıp teknolojisinin ve buna dayalı tanı/tedavi yöntemlerinin çok gelişmiş olduğu ülkelerde bile hastanede ölen hastaların otopsilerinde, hasta yaşarken tanısı konulamamış pek çok hastalık saptanmaktadır. Bunların bazıları, hastanın tedavi biçiminin değiştirilmesini gerektirebilecek niteliktedir. (Örnek: Metabolik hastalığı olduğu düşünülen bir olguda kötü huylu tümör saptanması).