Bilgi İşlem Birimi
13 Ekim 2023

Bilgi İşlem; Hastanemizde bilgi işlem birimi poliklinikler 4.katta ve -1.katta bulunmaktadır. Birimde teknik çalışmaların yapıldığı ve arızalı cihazların alındığı bir birim ve ofisin iç kısmında sunucu/server odası bulunmaktadır.

Bölümün Faaliyetleri: Birim sorumlusu tarafından firma personelinin görev ve sorumlulukları ile hastane içerisinde sorumlu olduğu birimler belirlenmiştir. Bilgi işlem birimi; Hastane otomasyonunun kesintisiz çalışmasını sağlar. Kullanıcılara sistem ile alakalı problemlerini çözmek, gerekir ise eğitim verir. Kullanıcıların girdiği verilerde değiştirilmesi gerektiğinde resmi yazı, tutanak ile değiştirir. Kurum içinde internet yetkilerini İl Sağlık Müdürlüğü ve yönetimin izin verdiği şekilde düzenler. Hastane ait demirbaş olan bilişim malzemesini tamirini bakımını yapmak eğer kurum içinde onarımı mümkün değilse gerekli girişimde bulunur Hastane tıbbi cihazlarının ve görüntüleme cihazlarının otomasyon yazılımına veri aktarımını düzenler ve hizmetin devamlılığını sağlar. USS verilerinin güncel olup olmadığını kontrol eder, klinik kalite çalışmalarını yürütür. Kurum Web sayfasını düzenler ve güncel tutar. Firma personelleri gizlilik sözleşmesi kapsamında görev alır.

Hastane Bilgi Yönetim Sistemini, ağ üzerinden, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte, verimli ve etkili biçimde işler durumda tutmak, ihtiyaçlara göre geliştirmek üzere, yazılım ve donanım bölümleri ile ve bunların birbirleri ile koordinasyonunu sağlamak amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.