Bilgi İşlem Birimi
28 Şubat 2022

Bilgi İşlem; Hastanemizde bilgi işlem birimi poliklinikler 4.katta bulunmaktadır. Hastane Bilgi Yönetim Sistemini, ağ üzerinden, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte, verimli ve etkili biçimde işler durumda tutmak, ihtiyaçlara göre geliştirmek üzere, yazılım ve donanım bölümleri ile ve bunların birbirleri ile koordinasyonunu sağlamak amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.