İnsan Kaynakları Birimi
28 Şubat 2022

İnsan kaynakları: Hastanemizde 5.katta bulunan insan kaynakları birimi, hastanemizde personel ihtiyacının tespit edilmesi, personelin temin edilmesi, işe başlama ve işten ayrılma işlemleri, personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimlerin verilmesi, görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, terfi, çalışma saatleri, özlük hakları, motivasyon ve personel memnuniyeti gibi konularda işleyişi belirleyen ve düzenleyen birimdir.