İnsan Kaynakları Birimi
13 Ekim 2023

İnsan kaynakları: Hastanemiz Yataklı servisler 5.katta bulunmaktadır.

Bölümün Faaliyetleri: İnsan Kaynakları temel anlamıyla, kurumda çalışan personelin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bir anlayışı ifade etmektedir. Bu ihtiyaçların giderilmesi ile de, kurumun ve personelin hedeflerine ulaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır. İnsan Kaynakları Kurumun kalite politikası doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için hastane idari personel ihtiyacının tespit edilmesi, personelin temin edilmesi, işe başlama ve işten ayrılma işlemleri, personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimlerin verilmesi, görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, terfi, çalışma saatleri, özlük hakları, motivasyon, Personelin nöbet işlemleri, ÇKYS sistemine Bilgi Toplama Girişlerinin yapılması, yeni atanan personele EBYS yetkisi ve Doktorlara E-İmza onay tanımlamasını yapar. Kısacası personelin hukuki bağı ve işten ayrılmasına kadar olan bir süreci ifade etmektedir. Ayrıca çalışma ortamı olarak İnsan Kaynakları Birimi dışında Personelin Özlük Dosyaların muhafaza edilmesi için ayrıca bir oda daha bulunmaktadır.