Maaş Mutemetliği Birimi
28 Şubat 2022

Maaş mutemetliği birimi; Hastanemizde 5.katta bulunan maaş mutemetliği birimi, çalışanların maaş ve her türlü ücret tahakkuklarını yapmak üzere kurulmuştur.