Maaş Mutemetliği Birimi
13 Ekim 2023

Maaş mutemetliği birimi; Hastanemiz Yataklı servisler 5.katta bulunmaktadır.

Mutemetlik birimi kurum personellerinin maaş, eködeme ,fazla mesai ,sosyal güvenlik primlerinin bildirimi ve takibi gibi mali işlerin yürütüldüğü birimdir.

Yapılan her ödeme, ilgili yasal dayanaklarla belirtilen süreler içinde yapılır.Ödemeler, genel bütçe ve döner sermaye bütçemizden yapılır. Bir ödemenin yapılabilmesi için süreç şu şekildedir örneğin; nöbet ödemeleri ay bitiminde servislerden puantajlar gelir 657 DMK Ek33 maddeye istinaden kontrol edilip hesaplamalar yapılır bordro çıktıları mutemet, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanıp tahakkuk fişi oluşturulur ve muhasebeye gönderilir.

İstenilen tutar hastane hesaplarına aktarılınca banka ile ilgili ödeme yazışmaları yapılır. Banka listeleri oluşturulup talimat verilir ve kişi hesaplarına aktarım yapılır. Yapılan ödemelerde SGK, BES, icra kesintileri var ise bu ödemelerde takip edilerek ilgili kurumlara ödeme yapılır.