İstatistik Birimi
15 Eylül 2023

İstatistik Birimi; Hastanemizde 7.katta bulunan istatistik birimi, hastanemize ait tüm çalışmaları gösteren istatistik verilerin toplamak, kontrol emek, düzenlemek, bunlarla ilgili resmi çalışma ve  yazışmaları hazırlayarak, e-mail, üst yazı ve gerektiğinde telefonla Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Sağlık Bakanlığı’na göndermek ve kliniklere ve yöneticilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek. Günün Akışına göre istenen istatistik çalışmalarını yapmak. Birimle ilgili gerekli tüm kayıtları tutmak ve arşivlemek. Çalışmaların düzenli yürütülmesi için diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak.