Satın Alma Birimi
13 Ekim 2023

Satın Alma Birimi: Hastanemiz poliklinikler 4.katta bulunan satın alma birimi, sağlık sektörü ile ilgili güncel verileri takip etmektedir. Hastanemizde tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusundasatın alınması düşünülen ve istenilen mallar/hizmetler için en iyi fiyatı bulmak, aynı zamanda bu mal ve hizmetlerin istenilen kalitede olmasını sağlamak, gereksiz maliyetleri kısmak, işlemleri hızlandırmak, tedarikçilerle olan ilişkileri iyileştirmek, anlaşmaların yönetimini üstlenmek, ve üretim adımları için en doğru tedarikçileri bulmak görevleri arasında yer alır.

6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR:
6.1.Tüketim sarf malzeme, ilaç ve demirbaş malzemelerinin veya hizmetlerin yıllık bazda planlanması yapıldıktan sonra 4734 Kamu İhale Kanun ve meri mevzuata uygun bir şekilde ihalesini yapmak.
6.2.Tüketim sarf malzeme, ilaç ve demirbaş malzemelerinin veya hizmetlerin alım evraklarında maddi hatanın bulunmamasını sağlar.
6.3.İhalesi yapılan mal ve hizmet kalemlerinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu çerçevesinde sözleşmelerini yapmak.
6.4.Satın alma şekline göre diğer yazışmaları yapar.(Yaklaşık maliyet, piyasa araştırma, mal muayene kabul, hizmet işleri kabul, ihale onay ve ödeme emri, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesinin hazırlanması)
6.5. Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemelerin 4734 K.İ.K.’in 22/f kapsamında alımını sağlamak.
6.6.Hastanemizin 4734 sayılı K.İ.K.’in belli limitler içinde kalan mal ve hizmet alımlarının 22/a, 22/b, 22/c ve 22/d kapsamında alımlarını gerçekleştirmek.
6.7.Hastanemizde muhtelif ihtiyaçları için avans çıkarılması ve takibi işlemleri.
6.8.Satın alma taleplerinin mevcut ödenek durumlarını dikkate alarak, Analitik Bütçe kapsamında bütçe gerçekleşme oranlarının takibini yapmak.
6.9.İhale ve satın alım işlemlerinde tutulan evrakların dosyalanmasını sağlamak, arşive devredilecek malzemelerin teslimini sağlar.
6.10.Satın alma birimi ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.
6.11.Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılmasını sağlar.
6.12.Birimi ile ilgili yazıları teslim alır ve tutanakları imzalar.
6.13.İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar, gerekli kişisel koruyucu donanımı kullanır.
6.14. Kamu kurumu bilgi gizliliğine sadık kalmak.
6.15. Birimiyle ilgili günlük mevzuat takibi yapmak, ilgililere bilgi vermek ve uygulamak, Sağlıkta kalite standartları ve verimlilik yerinde değerlendirme kriterlerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmek.